Figurit Homepage

Bartiméus en Picoo bundelen krachten om inclusief spelen te bevorderen

Kinderen met én zonder beperking samen laten spelen

25-01-2022

Spelen en bewegen is voor alle kinderen erg belangrijk omdat dit zowel de sociale als de lichamelijke ontwikkeling stimuleert. Voor kinderen met een visuele beperking is het vaak een uitdaging om mee te doen met een spel. De visueel georiënteerde wereld leidt al snel tot een achterstand: vooral samenwerking is voor hen vaak lastig.

Bartiméus ontwikkelt inclusieve spellen om samenspel tussen kinderen met én zonder beperking te bevorderen. Veruit de grootste groep kinderen met een visuele beperking zit in het reguliere onderwijs en de reguliere kinderopvang. Bartiméus heeft als missie om ervoor te zorgen dat mensen die blind of slechtziend zijn zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Net als Bartiméus vinden we bij Picoo inclusief spelen belangrijk, zodat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen. Dit is niet alleen leuk en leerzaam voor de kinderen, maar ook voor ouders, begeleiders en organisaties om hen heen.

Daarom werken wij samen met Bartiméus aan onderstaande doelen:

  • Het stimuleren van inclusief spelen
  • Het optimaliseren van bestaande spellen voor kinderen met een visuele beperking
  • Het ontwikkelen van nieuwe inclusieve spellen
  • Onderzoek en testen onder kinderen met een visuele beperking
Bekijk website