Figurit Homepage

Educatie

Met Picoo ben je verzekerd van eindeloos interactief speelplezier op jouw school!

Actief en sociaal

Picoo biedt een leuke en nieuwe manier om actief en sociaal te spelen, door het beste van computer games en actief spel te combineren.

Met Picoo breng je kinderen in beweging tijdens de les, gymles en pauze.

Wist je dat we ook educatieve games aanbieden die fysieke activiteit bevorderen?

Begin nu met bewegend leren op een nieuwe en leuke manier, met Picoo!

Our customers

Picoo maakt bewegend leren leuk!

Bewegend leren gaat steeds meer een rol spelen in het basisonderwijs. Dit komt omdat leerlingen nu ongeveer 5 uur op een dag stil zitten in de klas, dit is een probleem. Op het moment heeft ongeveer 12% van alle kinderen in Nederland overgewicht (Volksgezondheidenzorg.info, 2018).

Bewegen in de klas heeft een positief effect op het gebied van taal en rekenen bij een combinatie van bewegen en herhalingsopdrachten. Scholen waar leerlingen anderhalf uur per weken (bewegend) leren verbeteren de prestaties op rekenen, lezen en schrijven (Donnelly et al., 2009).

Picoo kan bijdragen aan bewegend leren in het klaslokaal. Dat kan doormiddel van het spelletje Quistafette. Met het spelletje Quizstafette kan de leerkracht controleren of de leerlingen de stof beheersen en leren de leerlingen met elkaar samenwerken en overleggen. Maar ze zijn ook bezig met bewegen en met de lesstof. Een win-win-win situatie!

Quizstafette

De leerkracht heeft vragen en antwoorden voorbereid vanuit de lesstof. De leerlingen zetten een parcours klaar met aan het einde de antwoordkaartjes. De leerkracht stelt de vragen en de leerlingen scannen zo snel mogelijk het goede antwoord.

1. Maak een quiz

Verzin een quiz met multiple-choice vragen.

2. Zet een parcours uit

Bouw een hindernisbaan in de gymzaal, op het schoolplein of op een veld. Plaats de antwoordkaartjes aan het einde van de baan.

3. Spelen maar!

Stel de vragen en laat de kinderen rennen voor het goede antwoord!

Book a virtual demo

With Picoo, children experience endless interactive fun. Do you want to see Picoo in action? Book a free online demo or trial period of two weeks with an introductory workshop for only € 350 * via this form

The Picoo-package

One Picoo set contains the following:

  • 12 devices
  • 1 suitcase
  • 12 charging stations, embedded in the suitcase
  • 5 Picoo games including free updates
  • 8 in-game cards
  • manuals
  • One year guarantee (6 months for the battery)
  • 1 year free access to all the latest games

Price is available upon request.